کتابخانه

در این بخش، کتاب هایی که خواندن آنها مورد تاکید است قرار داده می شوند. سعی می شود فقط کتابهای رایگان و آثار فاقد حق نشر در اختیار مخاطبین گرامی قرار داده شود. درمورد رایگان بودن و حق نشر، مسئولیت با سایت منبع می باشد.

حکایت آن اژدها ، حکایت فراموشی حقایق بزرگ ،افراد بزرگ و پدیده های بزرگ

حکایت آن اژدها ، حکایت فراموشی حقایق بزرگ ،افراد بزرگ و پدیده های بزرگ : منبع تصویر داشتم در گلستان کتاب های شخصی ام نفسی تازه می کردم که نگاهم روی کتاب «حکایت آن اژدها» گره خورد. از این کتاب خاطره خوشی در ذهن دارم، بیشتر به خاطر داستان کوتاهی …

بیشتر بخوانید »